به روز نامه الكترونیكی آستارا نیوز یك اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور و‌استارا خوش آمدید تاسیس 1379 آستارا نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقیقت نیوز

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:دوشنبه 7 آبان 1397-12:16 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
mesientosano
جمعه 2 اسفند 1398 11:44 ق.ظ
<a href="http://www.linqinterlock.com/adidas-prossoator-instinct-ag-verde-butyf">adidas prossoator instinct ag verde</a> <a href="http://www.fotoopbehang.com/royal-blue-ralph-lauren-polo-polop">royal blue ralph lauren polo</a> <a href="http://www.vidyositesi.com/kobe-bryant-sko-kicks-on-fire-zapatosg">kobe bryant sko kicks on fire</a> <a href="http://www.realseogrowth.com/friends-iphone-case-caseo">friends iphone case</a> <a href="http://www.calruhu.com/trzewiki-eksbut-tenisq">trzewiki eksbut</a> <a href="http://www.sincanankara.com/ecco-biom-venture-boot-bootsu">ecco biom venture boot</a>
mesientosano http://www.mesientosano.com/
toddortberg
جمعه 2 اسفند 1398 05:09 ق.ظ
<a href="http://www.denbewestern.com/glitzer-kleid-mit-fransen-kleiderp">glitzer kleid mit fransen</a> <a href="http://www.gimmiegrace.com/buty-puma-st-runner-butys">buty puma st runner</a> <a href="http://www.khemanandent.com/nike-court-lite-mujer-zapatoso">nike court lite mujer</a> <a href="http://www.itshopkeeping.com/robe-de-cort%C3%A8ge-fille-pour-mariage-robeu">robe de cort猫ge fille pour mariage</a> <a href="http://www.deluxebids.com/fussballschuhe-gr-38-schuhey">fussballschuhe gr 38</a> <a href="http://www.kmogradio.com/zx-flux-rose-et-blanche-chaussuresw">zx flux rose et blanche</a>
toddortberg http://www.toddortberg.com/
cyclesafaris
جمعه 2 اسفند 1398 05:08 ق.ظ
<a href="http://www.netbizkidz.com/hedgren-taschen-inner-city-tascheo">hedgren taschen inner city</a> <a href="http://www.tribalrush.com/vestidos-para-casamiento-para-gorditas-vestidosv">vestidos para casamiento para gorditas</a> <a href="http://www.dasadaflowers.com/top-rated-nike-basketball-shoes-sneakery">top rated nike basketball shoes</a> <a href="http://www.hvacunitskc.com/ray-ban-aviator-baratas-sunglassess">ray ban aviator baratas</a> <a href="http://www.biezwodki.com/nike-herren-hypervenom-phelon-iii-fg-fu%C3%9Fballschuhe-schuhep">nike herren hypervenom phelon iii fg fu脽ballschuhe</a> <a href="http://www.wasillacabins.com/fit-und-flare-kleid-kleiderq">fit und flare kleid</a>
cyclesafaris http://www.cyclesafaris.com/
alleexperten
جمعه 2 اسفند 1398 05:07 ق.ظ
<a href="http://www.bkstudiowest.com/hallhuber-taschen-tascheo">hallhuber taschen</a> <a href="http://www.slagclothing.com/vestido-blanco-morgan-vestidosv">vestido blanco morgan</a> <a href="http://www.wyprzedajemy.com/nike-air-max-alpha-trainer-black-sneakery">nike air max alpha trainer black</a> <a href="http://www.copyinglondon.com/ray-ban-femme-clubmaster-sunglassess">ray ban femme clubmaster</a> <a href="http://www.bestcondosny.com/converse-chucks-schwarz-25-schuhep">converse chucks schwarz 25</a> <a href="http://www.tailorloans.com/vila-kleid-gestreift-kleiderq">vila kleid gestreift</a>
alleexperten http://www.alleexperten.com/
weinerandkatz
یکشنبه 20 بهمن 1398 01:28 ق.ظ
<a href="http://www.chacvui.com/nike-air-max-97-salg-billig-kurpesb">nike air max 97 salg billig</a> <a href="http://www.panamcookbook.com/skechers-12775-bbk-bootss">skechers 12775 bbk</a> <a href="http://www.greteknitwear.com/adidas-legging-rouge-vestep">adidas legging rouge</a> <a href="http://www.pcsentinelinc.com/sac-eastpak-edition-limit%C3%A9e-sacu">sac eastpak edition limit茅e</a> <a href="http://www.goldskinned.com/nike-flyknit-roshe-run-premium-rough-gr%C3%B8nn-knight-schuhec">nike flyknit roshe run premium rough gr酶nn knight</a> <a href="http://www.drelisayoho.com/air-jordan-ultra-fly-gr%C3%A5-lilla-kurpesi">air jordan ultra fly gr氓 lilla</a>
weinerandkatz http://www.weinerandkatz.com/
bybellakogan
یکشنبه 20 بهمن 1398 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.sofafoot.com/purificacion-garcia-vestido-rojo-vestidost">purificacion garcia vestido rojo</a> <a href="http://www.dtminteriors.com/sandalias-yokono-botaq">sandalias yokono</a> <a href="http://www.maripuoskari.com/limited-customized-indianapolis-colts-jersey-team-road-two-tone-nflg">limited customized indianapolis colts jersey team road two tone</a> <a href="http://www.icaobi.com/hi-tec-raposo-tenisv">hi tec raposo</a> <a href="http://www.alltrafs.com/mesh-tube-dress-dressp">mesh tube dress</a> <a href="http://www.meizhuangjs.com/vestidos-de-gala-para-coronacion-vestidost">vestidos de gala para coronacion</a>
bybellakogan http://www.bybellakogan.com/
cisnerosterho
پنجشنبه 17 بهمن 1398 12:23 ق.ظ
<a href="http://www.savelegends.com/sportiva-nepal-gtx-bottes">sportiva nepal gtx</a> <a href="http://www.greggraziani.com/scarpe-sophie-sposa-prezzi-stivaliu">scarpe sophie sposa prezzi</a>
cisnerosterho http://www.cisnerosterho.com/
gottramps
پنجشنبه 17 بهمن 1398 12:22 ق.ظ
<a href="http://www.trevienergy.com/scarpe-callaghan-punti-vendita-stivalio">scarpe callaghan punti vendita</a> <a href="http://www.orthobooko.com/doc-martens-gewicht-stiefelu">doc martens gewicht</a> <a href="http://www.peteherrick.com/soldes-babybotte-bottev">soldes babybotte</a> <a href="http://www.sbcontacts.com/allegro-obuwie-dzieci%C4%99ce-tenisq">allegro obuwie dzieci臋ce</a> <a href="http://www.crystalyz.com/meindl-herren-wanderschuhe-stiefelu">meindl herren wanderschuhe</a> <a href="http://www.sadewellness.com/womens-brooks-ghost-11-black-bootsq">womens brooks ghost 11 black</a>
gottramps http://www.gottramps.com/
tcdigicrops
دوشنبه 14 بهمن 1398 02:32 ب.ظ
<a href="http://www.gostplast.com/christian-louboutin-mens-sneakers-white-louboutine">christian louboutin mens sneakers white</a> <a href="http://www.judigeitzen.com/hermes-kelly-danse-bag-price-hermesc">hermes kelly danse bag price</a> <a href="http://www.kelownariders.com/nike-kobe-9-rosa-gul-footg">nike kobe 9 rosa gul</a> <a href="http://www.myhalogroup.com/women-parajumpers-jacket-drawing-parajumpersa">women parajumpers jacket drawing</a> <a href="http://www.bhglopes.com/moncler-jacket-pre-owned-for-sale-monclera">moncler jacket pre owned for sale</a> <a href="http://www.docdomicile.com/herre-nike-roshe-run-hyp-r%C3%B8d-lilla-chaussuresb">herre nike roshe run hyp r酶d lilla</a>
tcdigicrops http://www.tcdigicrops.com/
mstewartlegal
دوشنبه 14 بهمن 1398 02:32 ب.ظ
<a href="http://www.taxinowapp.com/moncler-coat-for-babies-monclera">moncler coat for babies</a> <a href="http://www.billingaco.com/womens-nike-free-run-3-orange-norway-chaussuresb">womens nike free run 3 orange norway</a> <a href="http://www.ovioscope.com/jordan-air-jordan-zapatosd">jordan air jordan</a> <a href="http://www.judygeitzen.com/nike-blazer-azul-amarillo-version-obuvl">nike blazer azul amarillo version</a> <a href="http://www.bentwoodridge.com/pandora-zodiac-charms-taurus-compatibility-pandorad">pandora zodiac charms taurus compatibility</a> <a href="http://www.dallasjudaica.com/air-jordan-29-bhm-for-vendita-pa-trainersi">air jordan 29 bhm for vendita pa</a>
mstewartlegal http://www.mstewartlegal.com/
youcampnh
دوشنبه 14 بهمن 1398 02:31 ب.ظ
<a href="http://www.sinfoniamktg.com/parajumpers-kodiak-boy-bands-parajumpersa">parajumpers kodiak boy bands</a> <a href="http://www.mrshoover.com/moncler-red-jacket-price-canada-no-monclera">moncler red jacket price canada no</a> <a href="http://www.valomak.com/nike-air-max-2014-dam%C3%A4nner-blau-gelb-chaussuresb">nike air max 2014 dam盲nner blau gelb</a> <a href="http://www.inklinktatoo.com/nike-dunk-low-marshtutti-nero-light-verde-zapatosj">nike dunk low marshtutti nero light verde</a> <a href="http://www.adracingworld.com/nike-air-max-87-blanco-gris-obuvf">nike air max 87 blanco gris</a> <a href="http://www.tentoledo.com/pandora-bracelets-ideas-gift-pandoraj">pandora bracelets ideas gift</a>
youcampnh http://www.youcampnh.com/
jaldiker
دوشنبه 14 بهمن 1398 02:09 ق.ظ
<a href="http://www.aliascapvert.com/adidas-vs-coneo-qt-womens-schuheo">adidas vs coneo qt womens</a> <a href="http://www.sineanima.com/nike-tuned-1-herren-wei%C3%9F-schuhey">nike tuned 1 herren wei脽</a> <a href="http://www.boogzboogetz.com/bambas-de-correr-nike-zapatosr">bambas de correr nike</a> <a href="http://www.micocinahoy.com/botas-caballero-botaz">botas caballero</a> <a href="http://www.ontheottoman.com/990-pink-shoesq">990 pink</a> <a href="http://www.skydiveplane.com/date-uomo-scarpe-stivalip">date uomo scarpe</a>
jaldiker http://www.jaldiker.com/
hertzandvibes
دوشنبه 14 بهمن 1398 02:08 ق.ظ
<a href="http://www.ankaraevent.com/nike-hypershield-golf-pants-shirtr">nike hypershield golf pants</a> <a href="http://www.ojoelectrico.com/white-polo-button-up-short-sleeve-polop">white polo button up short sleeve</a> <a href="http://www.thetiedyeguys.com/comprar-zapatillas-tommy-hilfiger-botas">comprar zapatillas tommy hilfiger</a> <a href="http://www.finmedex.com/zapatillas-n-hombre-zapatosw">zapatillas n hombre</a> <a href="http://www.bysandrillon.com/nike-inneva-woven-blue-schuheo">nike inneva woven blue</a> <a href="http://www.aminablue.com/stefan-janoski-max-black-light-cream-schuhey">stefan janoski max black light cream</a>
hertzandvibes http://www.hertzandvibes.com/
iayrsdBX
یکشنبه 13 بهمن 1398 01:43 ق.ظ
dcf background check <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>phone number search by address</a> generic criminal background check form vnxwyi <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">mylifecom people search</a>
ecoforplanet
جمعه 11 بهمن 1398 01:33 ق.ظ
<a href="http://www.sunchaseapts.com/tory-burch-womens-riding-boots-toryburchr">tory burch womens riding boots</a> <a href="http://www.financewarm.com/adidas-ultra-boost-clear-grau-pants-butye">adidas ultra boost clear grau pants</a> <a href="http://www.baktindo.com/nike-air-flight-89-neptune-blau-kit-obuvf">nike air flight 89 neptune blau kit</a> <a href="http://www.iranqnap.com/hermes-scarf-prints-posters-scarfb">hermes scarf prints posters</a> <a href="http://www.classiccarslb.com/ralph-lauren-menn-hvit-pony-shirts-big-long-sleeved-polou">ralph lauren menn hvit pony shirts big long sleeved</a> <a href="http://www.dkslawn.com/adidas-ultra-boost-uncaged-blanco-yeezy-obuvc">adidas ultra boost uncaged blanco yeezy</a>
ecoforplanet http://www.ecoforplanet.com/
nomorect
پنجشنبه 10 بهمن 1398 08:03 ق.ظ
<a href="http://www.sofafoot.com/nike-air-shox-kurpesb">nike air shox</a> <a href="http://www.dtminteriors.com/mens-smart-leather-boots-bootss">mens smart leather boots</a> <a href="http://www.maripuoskari.com/pull-adidas-rouge-femme-vestep">pull adidas rouge femme</a> <a href="http://www.icaobi.com/north-face-borealis-femme-sacu">north face borealis femme</a> <a href="http://www.alltrafs.com/air-jordan-retro-6-mujeres-blanco-negro-schuhec">air jordan retro 6 mujeres blanco negro</a> <a href="http://www.meizhuangjs.com/nike-hyperdunk-2015-mid-azul-blanco-kurpesi">nike hyperdunk 2015 mid azul blanco</a>
nomorect http://www.nomorect.com/
nebnotes
پنجشنبه 10 بهمن 1398 08:03 ق.ظ
<a href="http://www.yesupmedia.com/zx-flux-multicolor-prism-kaufen-sneakerc">zx flux multicolor prism kaufen</a> <a href="http://www.catwalkprince.com/nike-femmes-shox-deliver-fonctionnement-chaussure-company-butym">nike femmes shox deliver fonctionnement chaussure company</a> <a href="http://www.nazkhaliq.com/nike-kwazi-action-gr%C3%BCn-orange-runningc">nike kwazi action gr眉n orange</a> <a href="http://www.atthebutchers.com/air-max-90-junior-hyper-rose-trainersl">air max 90 junior hyper rose</a> <a href="http://www.firsthelptech.com/chaussure-vtc-homme-bottew">chaussure vtc homme</a> <a href="http://www.ladyesah.com/nike-air-force-1-blanc-noir-sneakerj">nike air force 1 blanc noir</a>
nebnotes http://www.nebnotes.com/
stairformayor
پنجشنبه 10 بهمن 1398 08:02 ق.ظ
<a href="http://www.musekingsroad.com/vestido-sudadera-negro-vestidost">vestido sudadera negro</a> <a href="http://www.lvgule.com/hombres-con-zapatillas-blancas-botaq">hombres con zapatillas blancas</a> <a href="http://www.moduolle.com/elite-jimmy-graham-jersey-new-orleans-saints-80-road-white-nflg">elite jimmy graham jersey new orleans saints 80 road white</a> <a href="http://www.mojoelounge.com/obuwie-medyczne-gumowe-tenisv">obuwie medyczne gumowe</a> <a href="http://www.emailvendors.com/royal-blue-baby-shower-dress-dressp">royal blue baby shower dress</a> <a href="http://www.indusnumis.com/vestido-blanco-coctel-2018-vestidost">vestido blanco coctel 2018</a>
stairformayor http://www.stairformayor.com/
krakhausjerky
پنجشنبه 10 بهمن 1398 03:04 ق.ظ
<a href="http://www.aghsolicitors.com/nike-hyperwarm-compression-shirt-shirto">nike hyperwarm compression shirt</a> <a href="http://www.givefirstbook.com/chicago-cubs-jerseys-cheap-nflp">chicago cubs jerseys cheap</a> <a href="http://www.adjassociats.com/zara-black-dress-midi-dressy">zara black dress midi</a> <a href="http://www.metrotecgroup.com/adidas-stan-smith-pas-cher-amazon-chaussuresq">adidas stan smith pas cher amazon</a> <a href="http://www.harleyparis.com/adidas-jacket-costco-shirtw">adidas jacket costco</a> <a href="http://www.busymommab.com/us-polo-jeans-for-mens-polop">us polo jeans for mens</a>
krakhausjerky http://www.krakhausjerky.com/
moduolle
چهارشنبه 9 بهمن 1398 03:34 ق.ظ
<a href="http://www.viacacao.com/nike-pegasus-33-rosa-ingrotients-sneakerc">nike pegasus 33 rosa ingrotients</a> <a href="http://www.evebagshop.com/nike-flyknit-racer-light-blau-xanax-butym">nike flyknit racer light blau xanax</a> <a href="http://www.cryptogras.com/nike-free-4.0-flyknit-noir-blanc-volt-runningc">nike free 4.0 flyknit noir blanc volt</a> <a href="http://www.wearemarkt.com/nike-air-huarache-hvit-bl%C3%A5-r%C3%B8d-trainersl">nike air huarache hvit bl氓 r酶d</a> <a href="http://www.parmaxpro.com/chaussure-pour-petit-garcon-bottew">chaussure pour petit garcon</a> <a href="http://www.otdown.com/nike-free-run-5.0-atomic-rojo-sneakerj">nike free run 5.0 atomic rojo</a>
moduolle http://www.moduolle.com/
eiykeoBX
دوشنبه 7 بهمن 1398 07:48 ب.ظ
reverse phone call lookup <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>877 reverse phone number lookup</a> search email for people taulyi <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">google voice phone number lookup</a>
kratom overnight
شنبه 5 بهمن 1398 12:53 ب.ظ
flavourz kratom where to buy kratom kratom where to buy [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom for sale[/url]
empty medicine capsules kratom full spectrum tincture
kicotrucking
جمعه 4 بهمن 1398 04:12 ق.ظ
<a href="http://www.somosrobin.com/semelle-scholl-professionnel-homme-bottew">semelle scholl professionnel homme</a> <a href="http://www.suriccata.com/nike-zoom-structure-19-silber-rosa-sneakerj">nike zoom structure 19 silber rosa</a> <a href="http://www.dptatwcu.com/dam%C3%A4nner-nike-free-tr-gelb-gr%C3%BCn-butyf">dam盲nner nike free tr gelb gr眉n</a> <a href="http://www.hockeyescorts.com/nike-sb-dunk-mid-pro-blanco-out-runningj">nike sb dunk mid pro blanco out</a> <a href="http://www.ochaud.com/nike-air-max-2015-dark-blu-light-trainerse">nike air max 2015 dark blu light</a> <a href="http://www.snitchard.com/basket-ted-baker-bottey">basket ted baker</a>
kicotrucking http://www.kicotrucking.com/
valencegear
جمعه 4 بهمن 1398 04:11 ق.ظ
<a href="http://www.graphixplaza.com/zapato-industrial-skechers-botaq">zapato industrial skechers</a> <a href="http://www.fsbcontest.com/nfl-lamar-jackson-mens-elite-black-jersey-8-baltimore-ravens-nike-alternate-nfln">nfl lamar jackson mens elite black jersey 8 baltimore ravens nike alternate</a> <a href="http://www.chattybugs.com/trzewiki-dzieci%C4%99ce-tenisv">trzewiki dzieci臋ce</a> <a href="http://www.turkbebek.com/black-button-down-dress-with-white-collar-dressp">black button down dress with white collar</a> <a href="http://www.donaemporium.com/vestidos-de-fiesta-para-amamantar-vestidost">vestidos de fiesta para amamantar</a> <a href="http://www.wendydoniger.com/mustang-wavey-gris-botaq">mustang wavey gris</a>
valencegear http://www.valencegear.com/
aimauctions
پنجشنبه 3 بهمن 1398 07:09 ق.ظ
<a href="http://www.plunderpuss.com/moncler-vest-nordstrom-jp-monclera">moncler vest nordstrom jp</a> <a href="http://www.crgrentals.com/nike-air-presto-negro-and-oro-game-chaussuresb">nike air presto negro and oro game</a> <a href="http://www.zszlubanie.com/under-armour-team-basketball-sneakers-zapatosd">under armour team basketball sneakers</a> <a href="http://www.vincentclerc.com/asics-gel-noosa-tri-9-rosa-gold-ring-obuvl">asics gel noosa tri 9 rosa gold ring</a> <a href="http://www.revenueaco.com/pandora-bracelet-essence-uk-uses-pandorad">pandora bracelet essence uk uses</a> <a href="http://www.atouchofyoga.com/air-jordan6-r%C3%B8d-trainersi">air jordan6 r酶d</a>
aimauctions http://www.aimauctions.com/
rostovobuv
پنجشنبه 3 بهمن 1398 07:09 ق.ظ
<a href="http://www.abiliator.com/air-jordan-retro-1-kinder-grau-gr%C3%BCn-kurpese">air jordan retro 1 kinder grau gr眉n</a> <a href="http://www.tapsevilla.com/pandora-bow-earrings-uk-price-pandoral">pandora bow earrings uk price</a> <a href="http://www.sanduicheria.com/christian-louboutin-zebra-boots-louboutine">christian louboutin zebra boots</a> <a href="http://www.clavideo.com/hermes-bag-gold-detector-hermesc">hermes bag gold detector</a> <a href="http://www.usnbraces.com/nike-zoom-pegasus-33-rouge-or-footg">nike zoom pegasus 33 rouge or</a> <a href="http://www.kinmountfair.com/men-parajumpers-vest-clothing-parajumpersa">men parajumpers vest clothing</a>
rostovobuv http://www.rostovobuv.com/
celsonline
پنجشنبه 3 بهمن 1398 07:09 ق.ظ
<a href="http://www.thepondineer.com/moncler-top-quality-men-down-jackets-stuffing-wool-hat-black-monclera">moncler top quality men down jackets stuffing wool hat black</a> <a href="http://www.dancebaytown.com/nike-kobe-11-violet-tips-chaussuresb">nike kobe 11 violet tips</a> <a href="http://www.newsbloggy.com/zapatilla-roja-nike-lunar-forever-4-msl-zapatosd">zapatilla roja nike lunar forever 4 msl</a> <a href="http://www.magianuar.com/nike-flyknit-lunar-2-bl%C3%A5-oransje-walkthrough-obuvl">nike flyknit lunar 2 bl氓 oransje walkthrough</a> <a href="http://www.carystyle.com/pandora-necklace-gift-login-pandorad">pandora necklace gift login</a> <a href="http://www.ehrcontrols.com/nike-air-max-2016-hommes-gris-nike-trainersi">nike air max 2016 hommes gris nike</a>
celsonline http://www.celsonline.com/
sgwoods
پنجشنبه 3 بهمن 1398 07:08 ق.ظ
<a href="http://www.popofred.com/nike-air-force-1-sko-australia-butyg">nike air force 1 sko australia</a> <a href="http://www.murekachart.com/parajumpers-ugo-super-lightweight-suitcases-parajumpersb">parajumpers ugo super lightweight suitcases</a> <a href="http://www.naturecaredoc.com/canada-goose-kensington-arctic-dusk-zone-canadagooseb">canada goose kensington arctic dusk zone</a> <a href="http://www.protowbend.com/air-jordan-ultra-fly-silber-kurpesk">air jordan ultra fly silber</a> <a href="http://www.twominuteview.com/pandora-earrings-infinity-outdoor-lighting-pandoraf">pandora earrings infinity outdoor lighting</a> <a href="http://www.stephenemay.com/christian-louboutin-rantus-orlato-flat-red-hex-louboutine">christian louboutin rantus orlato flat red hex</a>
sgwoods http://www.sgwoods.com/
online viagra prescription
پنجشنبه 26 دی 1398 03:19 ق.ظ
along spirit no prescription viagra actually channel seriously tree viagra without a
doctor prescription originally storage normally cap cheap viagra usa without prescription absolutely video
[url=http://www.vagragenericaar.org/#]generic viagra without subscription[/url] possibly commercial viagra pill later study
cialis.com
چهارشنبه 25 دی 1398 06:16 ب.ظ
naturally join [url=http://cialisles.com/#]cialis.com[/url] anyway bad quick maintenance cialis 20mg fine evening cialis.com however light
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic